Komunikacja

Oprócz korekty map, informacji o korkach i wymiany wiadomości program ma szerokie możliwości w zakresie komunikacji społecznej.

Opinie i notatki z podróży

Użytkownik ma możliwość pozostawienia opinii lub uwag dotyczących dowolnego miejsca na mapie, adresu lub obiektu POI. Może zrobić to z własnego konta, lub bezpośrednio wpisując informacje na temat obiektu, przy tym opublikowane informacje staną się publiczne i dostępne dla innych użytkowników programu. Komentarze mogą zawierać tekst, pliki audio i zdjęcia. Znaleźć opinie można w różny sposób. Po pierwsze, zapytać o informacje na temat obiektu, przy tym można także zażądać informacji o autorze. W tym przypadku można uzyskać wgląd do wszystkich komentarzy dowolnego autora, przyjaciela lub uczestnika czatu głosowego. Patrz….. Po drugie, komentarze można znaleźć za pomocą funkcji Wyszukiwanie, które odbywa się według położenia geograficznego, nazwy, typu obiektu i hash tagów.

Przyjaciele

W ramach programu można poznać nowych przyjaciół i zaprosić do kontaktu starych. Przyjaciół można znaleźć według danych rejestracyjnych - loginu, telefonu lub adresu e-mail. Przyjaciół można dodawać bezpośrednio z mapy lub wysłać zaproszenia do uczestników czatów i autorów komentarzy. Oprócz tego, można oceniać i zostawiać komentarze w księgach gości użytkowników programu.

Przenośna radiostacja i czaty

Przenośna radiostacja - to niepowtarzalna możliwość komunikacji głosowej między użytkownikami programu. Drogą radiową można komunikować się w istniejących lub tworzyć własne czaty. Czaty mogą być otwarte lub zamknięte, dostępne dla ograniczonej liczby uczestników.

Dane osobowe i polityka prywatności

Użytkownik określa własną politykę prywatności. Podczas komunikowania się z przyjaciółmi, on indywidualnie zabrania lub pozwala na wyświetlanie swojej aktualnej lokalizacji. Podczas komunikacji w czatach głosowych, on ustawia poziom prywatności dla lokalizacji swoich wiadomości.