Mapy

Bardzo wiele opisów programów nawigacyjnych zaczyna się od opisu ich możliwości funkcjonalnych. Ale w rzeczywistości "Nawigacja - to kartografia", ponieważ wszystko lub prawie wszystko zależy od jakości mapy i warunków jej wykorzystania. Jesteś zadowolony z programu nawigacyjnego tylko na tyle, na ile mapy odpowiadają Twoim celom i zadaniom.

GeoNET pozwala wybrać i ocenić mapy z różnych źródeł i od różnych producentów wśród dostępnych w naszym katalogu:

Dla wszystkich map możesz zobaczyć opis i ranking. Możesz wybierać i korzystać z map pochodzących z różnych źródeł, katalog programu automatycznie zapewnia integralność pokrycia kartograficznego. Innymi słowy, możesz jednocześnie korzystać z różnych map jednego kraju lub regionu, wybierając te, które bardziej Ci odpowiadają.